Regulamin strony Boston English

  1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Boston English, dostępnej pod adresem [www.bostonenglish.pl]. 1.2. Właścicielem strony oraz administratorem danych osobowych jest Piotr Kolonko zamieszkały w Góra, ul. Długa 55A.
  2. Zasady korzystania ze strony 2.1. Korzystanie ze strony jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 2.2. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania ze strony zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminem.
  3. Formularz kontaktowy 3.1. Aby skorzystać z formularza kontaktowego, użytkownik musi podać swój adres e-mail. 3.2. Podanie nieprawdziwych danych jest zabronione. 3.3. Adres e-mail będzie przetwarzany w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika.
  4. Odpowiedzialność 4.1. Właściciel strony dokłada wszelkich starań, aby informacje na niej zawarte były aktualne i zgodne z prawdą, jednakże nie może gwarantować ich pełnej poprawności. 4.2. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez użytkowników z informacji zawartych na stronie.
  5. Zmiany w regulaminie 5.1. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani poprzez umieszczenie informacji na stronie.

6. Kontakt 6.1. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu prosimy kierować pod adres: [biurobostonenglish@gmail.com].